REFERAT EVENEMANG 2015

 

Årsmöte 2015

Sektionens årsmöte hölls den 8 februari på Hurva Gästgifvaregård i närvaro av ett 60-tal medlemmar.

Före årsmötet serverades frukostbuffé med ägg och sill (dock utan Skånskt fluidum).

Årsmötesförhandlingarna leddes av Lasse i Källna som med fast hand klubbade igenom besluten. Det framgick att sektionens medlemmar varit mycket aktiva under året när det gäller arrangemang i egen regi men också att Grålleägarna varit flitiga deltagare när andra veteranklubbar kallat till träff.

En del nya uppslag har testats under året och den nya styrelsen kommer att utvärdera dessa vid planeringen av kommande års aktiviteter.

Det är glädjande att kunna hälsa tre yngre medlemmar välkomna i styrelsen och vi ser fram emot vad dessa kan tillföra verksamheten. En närmare presentation av styrelsen kommer att ske vid ett senare tillfälle.

Årsmötesförhandlingarna avslutades med att krögaren serverade en god middag varpå följde filmvisning, dragning i lotteriet, mingel och mycket prat innan dagen var till ända.

 

 

 

 

 

 

Skånesektionen © 2011-2024 • Senast uppdaterad 2024-02-04 • Webmaster